יואב אסינג
מארח את רז שמואלי ואמיר צורף משתתפים: אדם אל ,יונתן לויטל,דניאל עצטה,רועי ברנדייס 40/50 ₪

04.07.2014
יום שישי

דלתות

21:30

יואב אסינג

מארח את רז שמואלי ואמיר צורף
משתתפים: אדם אל ,יונתן לויטל,דניאל עצטה,רועי ברנדייס

40/50 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב