יואב אסינג
בהופעה אלבום- לילה יורד עם אדם טל ונטע ארמאי 20:00 40 ₪

03.11.2015
יום שלישי

דלתות

20:00

יואב אסינג

בהופעה אלבום- לילה יורד

עם אדם טל ונטע ארמאי
20:00 40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב