יובל בן עמי הופעת גיטרה סדוקה
40 ₪

26.03.2014
יום רביעי

דלתות

20:00

יובל בן עמי "הופעת גיטרה סדוקה"

40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב