יובל כהן +ניתאי הרשקוביץ דואו
הסקספוניסט יובל כהן והפסנתרן ניתאי הרשקוביץ בדואו 50/60 ₪

08.09.2013
יום ראשון

דלתות

20:00

הסקספוניסט יובל כהן והפסנתרן ניתאי הרשקוביץ בדואו

50/60 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב