יובל לוין
לקראת אלבום בכורה משתתפים: שיקו סיני, אדם מילינר, קרן אורבך, איתמר חלוץ, גל גולני 35 ₪

26.02.2015
יום חמישי

דלתות

20:00

יובל לוין

לקראת אלבום בכורה
משתתפים: שיקו סיני, אדם מילינר, קרן אורבך, איתמר חלוץ, גל גולני
35 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב