יולנטה
לא היה אף פעם שקט מנגנים: אמיר גרומן, נדב שטרית 20 ₪

09.10.2016
יום ראשון

דלתות

20:00

יולנטה

לא היה אף פעם שקט
מנגנים: אמיר גרומן, נדב שטרית
20:00 20 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב