יום זכויות חיות ובעליהן
תיקון חצות + ShittyCT בהופעה כפולה 30 ₪

10.12.2014
יום רביעי

דלתות

22:30

יום זכויות חיות ובעליהן

תיקון חצות + ShittyCT
בהופעה כפולה
30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב