יום כיפור
יום כיפור

03.10.2014
יום שישי

דלתות

20:00

יום כיפור

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב