יום מוזר
- צהריים של סוף העולם עם הלהקותועדת חריגים, לילה, אד טרנר והדנילוף סנטר נויז שוגייז כניסה חינם

12.07.2013
יום שישי

דלתות

16:00

"יום מוזר"

צהריים של סוף העולם

עם הלהקות

ועדת חריגים, לילה, אד טרנר והדנילוף סנטר

נויז שוגייז

 כניסה חינם

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב