יוני כדן ולהקת +Nico Teen
ד' 21/10 30 ₪

21.10.2015
יום רביעי

דלתות

22:30

יוני כדן ולהקת הר אדם+Nico Teen


30 ₪ 22:30

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב