יוני קרצמר וחברים
וני קרצמר - טנור אסיף צחר - טנור נדס מייזל - טנור דניאל שריד - פסנתר עופר ביימל - תופים…

05.09.2016
יום שני

דלתות

20:00

יוני קרצמר וחברים

וני קרצמר – טנור
אסיף צחר – טנור
נדס מייזל – טנור
דניאל שריד – פסנתר
עופר ביימל – תופים
אריאל ערמוני – תופים
ועוד אורחים והפתעות!!!
22:30 30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב