יוני קרצמר
42 ₪

23.06.2019
יום ראשון

דלתות

22:30

יוני קרצ'מר

22:30 42 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב