יוני קרצמר
Jazz 30 ₪

02.09.2013
יום שני

דלתות

20:00

יוני קרצ'מר + אסיף צחר + נדב מייזל + אריאל ערמוני

30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב