יונתן באשר
אורחת: עדי אלציק נגנים: נועם צ'רצ'י, גיא קוזניק, בן אדלשטיין, ירדן ירושלמי, שלי בינמן 30 ₪

08.04.2015
יום רביעי

דלתות

20:00

יונתן באשר

אורחת: עדי אלציק
נגנים: נועם צ'רצ'י, גיא קוזניק, בן אדלשטיין, ירדן ירושלמי, שלי בינמן
30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב