יונתן לויטל והלהקה
מארחים את רם אוריון משתתפים: סתו בן שחר, רותם פרימר, גיורי פוליטי 30 ₪

29.06.2015
יום שני

דלתות

20:00

יונתן לויטל והלהקה

מארחים את רם אוריון
משתתפים: סתו בן שחר, רותם פרימר, גיורי פוליטי

30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב