יורקי האש
פאנק רוק בלוז אופיר שרר, עופר קורן, אסף רייז. 25 ₪

28.10.2015
יום רביעי

דלתות

20:00

יורקי האש

פאנק רוק בלוז
אופיר שרר, עופר קורן, אסף רייז.

25 ₪
20:00


Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב