יורקי האש
משתתפים : אופיר שרר, עופר קורן ואספיס רייז 20 ₪

17.02.2015
יום שלישי

דלתות

20:00

יורקי האש

משתתפים : אופיר שרר, עופר קורן ואספיס רייז
20 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב