״יותר קל״ מופע השקת אלבום
יעל זלינגר

28.09.2023
יום חמישי

דלתות

20:30

יעל זלינגר

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב