יפתח אבן
hiphop

04.06.2021
יום שישי

דלתות

14:00

יפתח אבן

hiphop

14:00 פתיחת דלתות
15:00 תחילת הופעה
16:30 סיום כללי

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב