יפתח מזרחי ודורי פרנס
11/04 מוזיקה של דורי פרנס לשירי משוררים משתתפים: יפתח מזרחי, שירה דורי פרנס, פסנתר ושירה 52 ₪

11.04.2019
יום חמישי

דלתות

07:30 pm

יפתח מזרחי ודורי פרנס

מוזיקה של דורי פרנס לשירי משוררים
משתתפים: יפתח מזרחי, שירה
דורי פרנס, פסנתר ושירה
19:30 52 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב