ירדן דוד-ברוך
הופעת בכורה 31 ₪

05.09.2019
יום חמישי

דלתות

20:00

ירדן דוד-ברוך

הופעת בכורה
20:00 31 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב