ירדן Different Direction
משתתפים: ירדן בלסקי, רוני פרנס 31 ₪

30.06.2019
יום ראשון

דלתות

19:30

ירדן Different Direction

משתתפים: ירדן בלסקי, רוני פרנס
19:30 31 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב