ירדן
יום גשום של אהבה שנגמרה משתתפים:ירדן בלסקי, דויד פרידמן 35 ₪

03.07.2016
יום ראשון

דלתות

08:00 pm

ירדן

יום גשום של אהבה שנגמרה

משתתפים:ירדן בלסקי, דויד פרידמן

20:00 35 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב