ירון שריון
הופעת הרכב פולק/רוק ישראלי משתתפים: יואב קנטור, תמיר קיטאי, יוסי זמיר 35 ₪

22.02.2016
יום שני

דלתות

22:30

ירון שריון

הופעת הרכב
פולק/רוק ישראלי
משתתפים: יואב קנטור, תמיר קיטאי, יוסי זמיר

22:30 35 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב