יריב גוטליב
חומרים מהקופסא אופיר לוקיי-גיטרה יום הולדת עירית 40 ₪

23.03.2014
יום ראשון

דלתות

20:00

יריב גוטליב

חומרים מהקופסא
אופיר לוקיי-גיטרה
יום הולדת עירית

40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב