ישי בן-נר
ריק אל ריק 30 ₪

25.09.2016
יום ראשון

דלתות

20:00

ישי בן-נר

ריק אל ריק
20:00 30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב