ישי בן-נר
פולק מהנשמה גיטרה: נעם גופר 30 ₪

28.09.2015
יום שני

דלתות

20:00

ישי בן-נר

פולק מהנשמה
גיטרה: נעם גופר
30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב