ישי טברנק והאחים
ישי ברגר(טברנק) והאחים צברי בהופעות אקוסטיות!

06.03.2020
יום שישי

דלתות

20:30

ישי טברנק והאחים

ישי ברגר(טברנק) והאחים צברי בהופעות אקוסטיות!

20:30

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב