כלבי רוח
רוק פופ  50 ₪ / 40 ₪

10.08.2013
שבת

דלתות

22:30

כלבי רוח

50 ₪ / 40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב