כלבי רוח
רוק פופ הילה רוח ניר שלמה ק נועם שחם איתי שטרית גדיפטר 50 ₪ / 40 ₪

21.09.2013
שבת

דלתות

22:30

כלבי רוח

הילה רוח
ניר שלמה ק
נועם שחם
איתי שטרית
גדיפטר

רוק פופ

50 ₪ / 40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב