כצאן לטבח
בהופעה הבכורה בתל אביב ינגנו גם: Shesh Shesh Shesh Akrabut 31 ₪

12.12.2019
יום חמישי

דלתות

22:30

כצאן לטבח

בהופעה הבכורה בתל אביב ינגנו גם:
Shesh Shesh Shesh
Akrabut
22:30 31 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב