כרומוזום #2
30 ₪

24.10.2018
יום רביעי

דלתות

22:00

כרומוזום #2

22:00 30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב