כרומוזום #4
ערב דראג אקספירמנטלי מבית "קרוס" 30 ₪

27.02.2019
יום רביעי

דלתות

22:00

כרומוזום #4

ערב דראג אקספירמנטלי מבית "קרוס"
22:00 30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב