כרומוזום
כרומוזום ערב דראג תל אביבי 42 ₪

27.11.2019
יום רביעי

דלתות

22:00

כרומוזום

ערב דראג תל אביבי
22:00 42 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב