לבד ביחד – מאיר טילמן
30/40 ₪

30.08.2016
יום שלישי

דלתות

20:00

לבד ביחד – מאיר טילמן

20:00 30/40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב