להקת סאן
מופע בכורה משתתפים: דולב מורד, שחר לוי, אור ברמן 20:00 30 ₪

16.05.2018
יום רביעי

דלתות

20:00

להקת סאן

מופע בכורה
משתתפים: דולב מורד, שחר לוי, אור ברמן
20:00 30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב