לואי מרשל
משתתפים: דן תורן, יובל מנדלסון, יובל שפריר, רועי הדס ועופר קורן 50 ₪

09.10.2014
יום חמישי

דלתות

20:00

לואי מרשל

משתתפים: דן תורן, יובל מנדלסון, יובל שפריר, רועי הדס ועופר קורן
50 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב