לוטה
משתתפות: טל גינזבורג, מירי אופיר, מיה גולדבלום 30/40 ₪

20.12.2015
יום ראשון

דלתות

20:00

לוטה

משתתפות: טל גינזבורג, מירי אופיר, מיה גולדבלום

20:00 30/40 ₪

20:00

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב