לוקץ׳
בהופעה מלאה לסוף הטור אורחים:כהן@מושון, טל טירנגל, שגב מופע פותח:נורוז 40/50 ₪

19.01.2017
יום חמישי

דלתות

23:00

לוקץ׳

בהופעה מלאה לסוף הטור
אורחים:כהן@מושון, טל טירנגל, שגב
מופע פותח:נורוז
23:00 40/50 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב