לוקץ
מופע סיום גל גדות טור 15/02 אורחים: סוויסה, כהן, טל טירנגל, שחר סאול וצוקוש, סנאפל, הילה חלוואני מופע פתיחה: סיידאפקט…

15.02.2018
יום חמישי

דלתות

22:30

לוקץ'

מופע סיום גל גדות טור
אורחים: סוויסה, כהן, טל טירנגל, שחר סאול וצוקוש, סנאפל, הילה חלוואני
מופע פתיחה:
סיידאפקט
שחק
פטיפונים: אורי שוחט
22:30 35/50 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב