לטם
טריו יונקים חדש משתתפים: לוטם עזנר, אמיתי לדין, רועי קימלמן 40 ₪

28.01.2018
יום ראשון

דלתות

20:00

לטם

טריו יונקים חדש
משתתפים: לוטם עזנר, אמיתי לדין, רועי קימלמן
20:00 40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב