ליה פרנצסקה Firestar
ליה פרנצ'סקה Firestar 30 ₪

06.10.2015
יום שלישי

דלתות

22:30

ליה פרנצ'סקה Firestar

 

30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב