לילות כלולות
טריפל פיצ'ר עם משוקצות, הביצים, לילה, ניקו/טין 30 ₪

14.12.2013
שבת

דלתות

22:30

לילות כלולות

טריפל פיצ'ר עם
משוקצות, הביצים, לילה, ניקו/טין

30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב