למהלא
מארחים את דניאל רובין! משתתפים: הדר גרין, מתן אפרת, שחר זיו, טל אברהם, ורי זלינגר 42/50 ₪

21.05.2019
יום שלישי

דלתות

20:00

למהלא

מארחים את דניאל רובין!
משתתפים: הדר גרין, מתן אפרת, שחר זיו, טל אברהם, ורי זלינגר
20:00 42/50 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב