למהלא
מארחים את דנה ברגר! אדם בן אמיתי, מתן אפרת, הדר גרין, שחר זיו, טל אברהם, אורי זלינגר 42/50 ₪

07.10.2019
יום שני

דלתות

20:00

למהלא

מארחים את דנה ברגר!
אדם בן אמיתי, מתן אפרת, הדר גרין, שחר זיו, טל אברהם, אורי זלינגר
20:00 42/50 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב