למהלא
מארחים את אלון עדר 42/50 ₪

02.12.2019
יום שני

דלתות

20:00

למהלא

מארחים את אלון עדר

אדם בן אמיתי
מתן אפרת
הדר גרין
שחר זיו
עידית מינצר
מעיין מילוא

20:00 42/50 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב