למהלא
מארחים את יהלי סובול אדם בן אמיתי, מתן אפרת, הדר גרין שחר זיו, עידית מינצר, ירון אוזנה לרכישה

24.06.2020
יום רביעי

דלתות

20:00

למהלא

מארחים את יהלי סובול

אדם בן אמיתי, מתן אפרת, הדר גרין
שחר זיו, עידית מינצר, ירון אוזנה

20:00

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב