מאור אלוש
שירים חדשים - סולו עם רוני בר הדס 30 ₪

04.05.2019
שבת

דלתות

20:00

מאור אלוש

שירים חדשים – סולו
עם רוני בר הדס
20:00 30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב