מאיה בורשטיין
מסע בין סגנונות משתתפים: עומר ברגר, ארתור אליהו, מיכה גלעד, דניאל בלוך 40 ₪

07.11.2014
יום שישי

דלתות

13:30

מאיה בורשטיין

מסע בין סגנונות
משתתפים: עומר ברגר, ארתור אליהו, מיכה גלעד, דניאל בלוך

40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב