מאיה וחברים
משתתפים: עוזי רמירז, מאיה דוניץ רמירז, חזז שחרירה וגלעד אפרו 30 ₪

26.04.2017
יום רביעי

דלתות

20:00

מאיה וחברים

משתתפים: עוזי רמירז, מאיה דוניץ רמירז, חזז שחרירה וגלעד אפרו
20:00 30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב